VARSÅGOD!


-här finner du några smakprov ur boken.

Ur instruktionen 


"Att andas på det här sättet aktiverar lugn-och rosystemet i kroppen. Fortsätt tills du känner ett ökat lugn, ge det hela minst fem minuter. Låt sedan andningen sköta sig själv. "


"När vi andas lugnt och fokuserar på vårt hjärta får vi kontakt med djupare delar inom oss. "


"Låt det som kommer komma. Avstå från att döma eller censurera, försök att bara vara en betraktare av det som kommer."


"Det finns inget att vara rädd för."

Rio Grande


Jag låter livet flyta fram

igenom mig.


Jag är en kanal,

ett rymligt rör

för livet

att flyta fram igenom. 


Jag är ett rum,

en resonanslåda

för livets ton.


Jag vill underlätta flödet.


Jag vill ge plats för musiken. 


Jag vill vara en kanal,

ett rör,

en flöjt. 

Sinomtid


Det finns inget viktigt 

som kan forceras.


Allt det viktiga 

sker i sinomtid. 


Det som kan forceras 

är inte viktigt.


Ett frö som läggs i jorden

bär liv,

bär mat

eller skönhet för ögat. 

Du står och stampar

och befaller fröet 

att gro snabbare,

plantan att växa fortare,

frukten att mogna på en kvart. 


Nej.

Det gör du inte.


Det viktiga 

kan inte forceras.

Det är trösterikt 

och vilsamt. 


Vattna och låta vara.