GLÄDJE ÄR BRÄNSLE

för goda idéer, mod och konstruktiva handlingar.

LÄKANDE LÄSNING

Avsikten med Att vinna glädjen är att inspirera dig till att utforska och utveckla dig själv. I inledningen till boken står det:  "...med ett öppet sinne och en tro på att du kan hitta hjälp och läkning inom dig själv, så kan du prova att låta mina ord komma in i ditt hjärta och se om du känner igen dig. Låta dem genljuda inne i dig, kanske väcka något i dig - och se vad som händer."Du vägleds i boken till att nå djupare delar av dig själv. Du får lära dig en meditationsteknik där du fokuserar på hjärtat, samtidigt som du långsamt repeterar en diktstrof i taget. Det kan väcka minnen och känslor och associationer inom dig, sånt som du för länge sedan glömt. När känslor, minnen och djupt liggande föreställningar får komma upp i ljuset blir vi medvetna om det som legat gömt. Då förstår vi meningen med det och hur det hänger samman med annat i vårt liv. Förståelse är läkande. Och läkning medför alltid glädje!

Helt utan evidens

Nej, det finns ingen evidens (belägg) för att läkande läsning fungerar. Men en avsikt och en önskan hos författaren att dela, att beröra och att uppmuntra. Uppmuntra dig till att öppna hjärtat för ord som kommit ur djup inspiration och se vad de gör med dig. Att tro att något  sånt här kan fungera är det första steget mot att det kan fungera. 


"Vi är så lika varandra vi människor. Samma tankebanor, samma djupa känslor, samma längtan. Vi delar det mesta, om vi bara öppnar upp för att se oss själva i en annan."


GLÄDJENS RELATION TILL SORG

Vi tänker på sorgen som något oönskat, som kommer när vi förlorat något. Men om man vänder på det kan man se sorgen som en förberedelse för något som skall komma. När något blivit ett faktum (man har mist en person, en viktig roll i livet, ett sammanhang etc), så är sorgen den process som hjälper oss att i det inre släppa taget om det som försvunnit eller förändrats. Oavsett vad det är vi sörjer. Man kan säga att sorgen är en rörelse mot att acceptera det som är och mot att bli fri från det som inte är. Och mot att öppna upp för nya perspektiv och värden som man inte visste fanns. En befrielserörelse, en rörelse mot ny glädje. Rumi har fångat den rörelsen som ingen annan:

SORROW PREPARES YOU FOR JOY

Sorrow prepares you for joy. It violently sweeps everything out of your house, so that new joy can find space to enter. It shakes the yellow leaves from the bough of your heart, so that fresh, green leaves can grow in their place. It pulls up the rotten roots, so that new roots hidden beneath have room to grow. Whatever sorrow shakes from your heart, far better things will take their place. 

Mevlana Jalaluddin Rumi, persisk poet och sufisk mystiker, född 1207 i nuvarande Afghanistan, död 1273.

DU SOM LÄSARE

Du som blir nyfiken på Att vinna glädjen kan ha upplevt sorg själv, eller så har du av andra skäl blivit medveten om din längtan efter mer glädje. Det spelar ingen roll. Jag tror att den som har hittat till den här hemsidan har en inre längtan efter att vinna glädje, att låta den ta mer plats i livet. 


Jag vill uppmuntra dig att ta glädjen på allvar! Ge den plats. Städa undan det som behöver städas undan för att glädjen ska få utrymme. Den är en kraftkälla som vi inte förstår omfattningen av, men som vi behöver om vi ska kunna verka i den här världen på ett konstruktivt sätt. Allt mer behöver vi den. Kanske kan Att vinna glädjen vara till hjälp för dig i detta, eller så hittar du en annan väg.


Lycka till!